Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Senaste jobben

Nyheter

Alliance+ och Prizta Rekrytering & Bemanning

Alliance+ och Prizta Rekrytering & Bemanning har den 1 september 2015 signat ett rikstäckande samarbetsavtal avseende rekrytering och personaluthyrning.

Alliance+ har i sin strävan att bli nordens ledande FM-bolag önskat att ingå ett strategiskt samarbete med Prizta som är specialiserat inom FM, Fastigheter, El, Bygg och Processindustri.

Vi lanserar två nya tjänster!

Vi lanserar två nya tjänster, nämligen Begränsad search och Second opinion. Dessa tjänster är ett komplement till företag som idag helt eller delvist utför sina rekryteringar internt. Företagen behöver med andra ord inte att betala för ett all-inclusive paket utan kan ta hjälp av Prizta för kvalitetssäkring av företagets rekryteringsprocess.

Ytterligare information tjänster finner du du här!.

Nytt avtal

Unknown
Vi har tecknat nytt avtal med Stanley Security. Avtalet avser rekryteringar och bemanning av bl.a. regionchefer, produktionschefer, projektledare och servicetekniker.

“Avtalet har kommit tillstånd efter rekommendation från nöjda kunder.”

Ny hemsida!

Idag har vi lanserat ny hemsida för Prizta Rekrytering & Bemanning. 

Syftet är att underlätta för kandidater att leta upp vår lediga tjänster, enklare och snabbare tillgång för information för våra samarbetspartners och blivande samarbetspartners.

Vår hemsida är dessutom anpassad för mobiltelefon, Ipad och liknande elektronisk utrustning.

Du är välkommen att botanisera på vår nya hemsida. 

Utökat samarbete med Trafiksystem Väst

Trafiksystem samarbetar med Prizta Rekrytering & BemanningTrafiksystem Väst och Prizta Rekrytering & Bemanning har idag kommit överens om ett utökat samarbete avseende rekrytering av personal på operativ och taktisk nivå.

”Pontus Jacobsson, VD Trafiksystem berättar att det har funnits ett samarbete i många år med Prizta avseende bemanning av montörer. Pontus uppskattar Priztas kvalitet på kandidater, snabbt att kunna få en medarbetare på plats och flexibiliteten att kunna anställa personal som är inhyrda. Pontus ser därför ett utökat samarbete  avseende rekrytering som en naturlig utveckling av ett givande samarbete”.