Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Begränsad search

Om ni har namn på potentiella kandidater men känner att ni behöver hjälp med att driva processen vidare mot anställning så kan vi hjälpa er med s k Begränsad search.

Vi kontaktar då dessa kandidater och skapar intresse för tjänsten. De kandidater som visar intresse och som uppfyller kravprofilen genomgår sedan vår fulla process med intervjuer, personlighetsanalys, färdighetstester och djupintervjuer innan de presenteras för er.