Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Category Archives: Nyheter

Jernbro och Prizta Rekrytering & Bemanning har signerat samarbetsavtal

Jernbro och Prizta Rekrytering & Bemanning har per 1 september 2015 signat ett rikstäckande samarbetsavtal i Sverige avseende personalrekrytering och personaluthyrning. 

Jernbro (tidigare Coor Industrial Service Group AB) valde att teckna ett rikstäckande avtal på grund av många års samarbete med Coor Service Management.

1024px-Sodexo.svg

Sodexo och Prizta Rekrytering & Bemanning i samarbete

Sodexo och Prizta Rekrytering & Bemanning har den 1 september 2015 signat ett rikstäckande  samarbetsavtal i Sverige avseende personalrekrytering och personaluthyrning samt rikstäckande avtal i Danmark avseende personalrekrytering.

Sodexo valde Prizta för sina nichade och specialiserade områden inom FM och Fastigheter.

Alliance+ och Prizta Rekrytering & Bemanning

Alliance+ och Prizta Rekrytering & Bemanning har den 1 september 2015 signat ett rikstäckande samarbetsavtal avseende rekrytering och personaluthyrning.

Alliance+ har i sin strävan att bli nordens ledande FM-bolag önskat att ingå ett strategiskt samarbete med Prizta som är specialiserat inom FM, Fastigheter, El, Bygg och Processindustri.

coor

Coor Service Management och Prizta Rekrytering & Bemanning har per 1 juli 2015 signat ett rikstäckande samarbetsavtal

Coor Service Management och Prizta Rekrytering & Bemanning har per 1 juli 2015 signat ett rikstäckande samarbetsavtal i Sverige avseende personalrekrytering och personaluthyrning. Prizta har under 9 år levererat samma tjänster till Coor i Västra Götaland. 

Coor Service Management valde att utöka sitt lokala avtal till ett rikstäckande avtal främst för framtagandet av kvalitativa kandidater, snabb leverans av kandidater och flexibilitet vid förändring av behoven. Sist men inte minst den nischade inrikting som Coor befinner sig inom.

Vi lanserar två nya tjänster!

Vi lanserar två nya tjänster, nämligen Begränsad search och Second opinion. Dessa tjänster är ett komplement till företag som idag helt eller delvist utför sina rekryteringar internt. Företagen behöver med andra ord inte att betala för ett all-inclusive paket utan kan ta hjälp av Prizta för kvalitetssäkring av företagets rekryteringsprocess.

Ytterligare information tjänster finner du du här!.

Unknown

Nytt avtal

Vi har tecknat nytt avtal med Stanley Security. Avtalet avser rekryteringar och bemanning av bl.a. regionchefer, produktionschefer, projektledare och servicetekniker.

“Avtalet har kommit tillstånd efter rekommendation från nöjda kunder.”

Nya ramavtal

Vi har tecknat nytt rikstäckande avtal med ISS. Avtalet avser rekryteringar och bemanning bl.a. fastighetstekniker, serviceelektriker, driftchef, driftingenjör, driftsamordnare. Vi ser fram emot ett givande ömsesidigt samarbete! Vi har dessutom förlängt ett rikstäckande avtal sedan 2007 med Dalkia. Avtalet avser båda rekryteringar och bemanning bl.a. platschefer, administratörer och alla typer av tekniker. Vi är oerhört stolta och tackar för fortsatt förtroende!

Nytt avtal

Vi har tecknat nytt avtal med Coor Service Management. Avtalet avser rekryteringar och bemanning bl.a. platschefer/sitechefer, projektledare samtliga tekniker tjänster samt industri personal.

Avtalet har kommit tillstånd efter många års samarbete och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Sälj rekryteringar

Under hösten 2014 och början av 2015 har vi upplevt en ökad efterfrågan från våra kunder och åtagit oss ett antal sälj rekryteringar. Vi är smickrade samtidigt som vi tycker det är kul och spännande med nya tjänster. Vi rekryterar allt från säljare, KAM till försäljningschefer. Vi är dessutom ensamma i branschen om att testa sälj-/ledarfärdigheterna på kandidaterna, alltså kan de sälja och/eller leda i praktiken. Personlighetstest och färdighetstest ingår i våra priser.

Ny VD för Prizta Rekrytering & Bemanning

Per Grytter tar över som VD för Prizta Rekrytering & Bemanning.

Tidigare VD Pernilla Embertsdotter kommer framöver verka som arbetande styrelseordförande.

“2006 startades Pritza Rekrytering & Bemanning. Bolaget har utvecklats till ett ledande rekryterings- och bemanningsbolag inom El, Fastighet, FM och Bygg. Per Grytter känner väl till bolaget sedan 2008, har ca 15 års erfarenhet med FM branschen och är väl insatt i verksamheten och jag kommer att koncentrera mig på fram för allt på större uppdrag och kundkontakter samt styrelsearbetet.” meddelar Pernilla Embertsdotter.

“Det ska bli spännande att driva Prizta Rekrytering & Bemanning vidare mot nya mål. Bolaget är väl etablerat och positionerat. Fokus på nuvarande verksamheter fortsätter och intensifieras. Dessutom kommer vi nu att nischa oss inom Processindustri som har liknande behov/utmaningar som EL, Fastighet, FM och Bygg. Vi ska bli ännu bättre på system och processer inom branschen för att kunna stötta kunderna i sina utmaningar framöver.” säger Per Grytter.

Samtidigt förstärker vi med en ny rekryteringskonsult Christina Johansson. Christina har 8 års erfarenhet med liknande uppdrag i branschen.”

För mer information: Per Grytter, VD Prizta Rekrytering & Bemanning, 073-313 32 05 – Pernilla Embertsdotter, Senior Researchkonsult och Styrelseordförande, 073-541 66 11