Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Search/Headhunting

Prizta Rekrytering & Bemanning AB har en enda målsättning: vi ska identifiera och attrahera de bästa kandidaterna på marknaden till våra kunder. Vår ambition är också att överträffa de förväntningar som ställs på oss från våra kunder och kandidater.

När vi antar ett rekryterings- eller bemannningsuppdrag vet vi att det krävs ett omfattande arbete för att identifiera kandidater som uppfyller alla krav och som samtidigt ser den aktuella rollen som ett intressant nästa steg i sin karriär.

Med gedigen kunskap om förutsättningarna för tjänsten har vi de verktyg som krävs för att identifiera och attrahera kandidater långt bortom dem som aktivt söker nytt arbete eller som finns i våra befintliga nätverk.

Våra kunder kan därför förvänta sig ett genomgripande och strukturerat searcharbete med ett resultat som överträffar deras förväntningar.