Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Second opinion

Om ni har interna kandidater eller kandidater från egna nätverk som ni vill få bedömda, kan vi bistå med en Second opinion.

Vi träffar kandidaterna och genomför en strukturerad intervju och de får även genomgå en personlighetsanalys, färdighetstest (läs mer om färdighetstester här!) samt en djupintervju. Vi återkopplar med rapport och förslag på hur ni bör gå vidare.