Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Vår Rekryterings- och bemanningsprocess

Vår Rekrytering & Bemannningsprocess1. Behovsanalys

Tillsammans med kunden tar vi fram en kravprofil baserad på kundens behov och önskemål. Fördelen med att arbeta med Prizta är att vi vet vad som exempelvis krävs av en fastighetstekniker, vilket sparar tid för kunden.

2. Search

Vi på Prizta skiljer oss åt från våra konkurrenter genom att erbjuda en helhetslösning där både annonsering, nätverk, databaser och search ingår i vår rekryteringsprocess. Genom att tillämpa search kartlägger vi noggrant och effektivt den relevanta marknaden för att snabbt få en heltäckande bild av lämpliga kandidater. Även kandidater som inte är aktivt sökande, men som innehar den specialistkompetens som efterfrågas, kontaktas. Detta skapar en mer kostnads- och tidseffektiv process, där alla parter i slutändan blir helt nöjda.

3. Urval

Vi inleder alltid med genomarbetade djupintervjuer med relevanta kandidater utifrån kandidatens CV och kundens kravprofil. Vid önskemål från kund utför vi därefter även personlighets- och motivationsanalyser. Detta för att på ett rättvist sätt säkerhetsställa att den nya medarbetaren har de personliga egenskaper, det engagemang och de drivkrafter som kunden efterfrågar. Prizta är certifierade av Ensize som är ett svenskt analysföretag som arbetar på den internationella arenan. Vi använder oss av verktyget PusselDISC för personlighetsanalys och Morot för motivationsanalys.

Skräddarsydda färdighetstester

Efter djupintervju och personlighetsanalys utgår många av våra konkurrenter från en magkänsla vid valet av lämpligast kandidat. Vid önskemål från kund går vi steget lägre och utsätter de aktuella kandidaterna för olika färdighetstester. På så sätt tar vi reda på om kandidaten i praktiken verkligen kan det som denne säger sig kunna. Vi på Prizta är ensamma i branschen om att ta fram och skräddarsy färdighetstester, där vi tar reda på om kandidater som exempelvis söker som säljare i verkligheten är bra på att sälja.

4. Presentation

De kandidater som har gått genom ”nålsögat” presenteras för kunden. Intervju hos kunden kan eventuellt kompletteras med fördjupad referenstagning, såsom uppföljning i belastningsregistret.

5. Anställning

Kunden beslutar efter presentation om anställning. Som kund finns det möjlighet att välja mellan en vanlig anställning direkt hos kunden eller inhyrning via Prizta där Prizta anställer kandidaten och kunden i sin tur hyr in personen.

6. Uppföljning

Vi på Prizta ser det som en självklarhet att alltid följa upp våra rekryteringar och bemanningar. Vid rekrytering har vi en uppföljning med kund och vald kandidat efter cirka tre månader. Vid bemanning har vi löpande uppföljning med både kund och kandidat.