Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Vår vision

Vår visionPrizta Rekrytering & Bemanning AB strävar efter att vara kunden och medarbetarnas självklara val. Vår drivkraft är att erbjuda rekryterings- och bemanningstjänster av högsta kvalitet, där branschkunskap, yrkeskompetens, lyhördhet och diskretion är nyckelord för vår verksamhet.

Prizta satsar på att bygga långsiktiga samarbeten där stor vikt läggs vid att förstå våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi står för yrkesskicklighet genom att alltid hålla våra tjänstelöften och att leva upp till våra kundåtaganden vid alla tillfällen. Vi på Prizta strävar efter att vara branschens bästa arbetsgivare och rekryterings- och bemanningspartner. I alla lägen gör vi vårt yttersta för att uppnå en framgångsrik rekryteringsprocess för alla parter.