Tel: 031-789 00 90 | info@prizta.se

Våra tjänster

Team PriztaPrizta levererar bemannings- & rekryteringstjänster av högsta kvalitet inom de fem olika affärsområdena: EL, Fastighet, FM, Bygg och Processindustri. Vi arbetar både på taktisk och operativ nivå.

Vi arbetar på taktisk nivå genom att erbjuda rekrytering- och bemanningstjänster av mellanchefer såsom projektledare, platschefer, sitechefer och arbetsledare. På operativ nivå arbetar vi med att rekrytera och bemanna personal såsom elektriker, snickare, fastighetstekniker, mekaniker och övriga stödfunktioner såsom administratörer, inköpare och säljare.

Vi levererar våra tjänster rikstäckande i Sverige.